Nog meer begrippen uit de schulddienstverlening uitgelegd

Naast de begrippen ‘schuldeiser’ en ‘schuldenaar’, die eigenlijk wel min of meer voor zich spreken, kent de wereld van de schulddienstverlening nog meer begrippen. Een aantal daarvan verdient wat meer uitleg. Als je de begrippen binnen de schulddienstverlening een beetje leert kennen, zul je zien dat het schuldsanering eigenlijk een vrij logisch in elkaar stekend traject is, met een begin, een midden en een eind. Het begint met een een aanvraag voor schuldhulp en een intake, vervolgens vindt het traject rondom het daadwerkelijk regelen van de schulden plaats en zal, bij een positief resultaat, de schuldsanering gaan lopen. Als de termijn van de schuldsanering is afgelopen, is de schuldhulp ten einde en is de schuldenaar schuldenvrij.

Moratorium en dwangakkoord

Twee andere, belangrijke begrippen binnen de schulddienstverlening zijn het ‘brede moratorium’ en het ‘dwangakkoord’. Dit zijn instrumenten die de schuldregelaar tot zijn beschikking heeft om één of twee weigerende schuldeisers te dwingen toch akkoord te gaan met de voorgestelde schuldregeling (dwangakkoord) of om zes maanden lang alle vorderingsmaatregelen van schuldeisers te staken, om zo te kunnen bezien wat de best mogelijke regeling voor de schuldenaar is (breed moratorium). Het breed moratorium is in maart 2017 ingevoerd en wordt ook wel een ‘afkoelingsperiode’ genoemd.

Drie dagen, vier weken en 120 dagen

Binnen de schulddienstverlening zijn er grofweg drie belangrijke termijnen. Drie dagen, vier weken en 120 dagen. De drie dagen zijn van belang bij bedreigende schulden (afsluiting gas, water, licht, een dreigende huisuitzetting of een voornemen tot het opzeggen van de zorgverzekering). Is er sprake van bedreigende schulden, dan moet er binnen drie dagen na aanmelding een intake volgen. De normale termijn hiervoor is vier weken. De 120 dagen staan voor het aantal dagen waarbinnen de schuldregeling tot stand moet zijn gekomen.

De NVVK

De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Ze stellen onder meer beleid en gedragsregels op voor de aangesloten leden, op die manier hanteren alle aangesloten leden dezelfde werkwijze. De NVVK verzorgt ook congressen en bijscholingen op het gebied van schulddienstverlening. OXYZ is lid van de NVVK.